FAMEKS

Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Produkcja sztućców i naczyń jednorazowych