GREENMAX RECYCLING

GREENMAX to specjalista w zakresie recyklingu styropianu, zapewniający kompleksowe rozwiązanie w zakresie recyklingu EPS oraz innych spienionych tworzyw.

GREENMAX produkuje i sprzedaje kompaktory EPS GREENMAX i maszyny do recyklingu. Skupuje skompaktowane odpady EPS i wykorzystuje je ponownie do wytwarzania produktów ramowych.

W 2018 r. GREENMAX poddało recyklingowi 60 000 ton odpadów EPS, co pomogło uratować 2400000 drzew i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 120 000 ton. INTCO stało się jednym z największych użytkowników końcowych i recyklerów EPS na świecie.