Grzegorz Pfeifer - logo

Grzegorz Pfeifer

Projektowanie grafiki użytkowej, przygotowanie do druku, nadzór autorski w drukarni.