Hermes Recycling Sp. z o. o

Firma Hermes Recycling zajmuje się skupem surowców wtórnych jak również metalami kolorowymi i żelaznymi. Posiadamy wszelkie stosowne dokumenty i zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności w tym zakresie.