Hermes Recycling Sp. z o.o.

Firma Hermes Recycling sp. z o.o. wypełnia lukę pomiędzy firmami zanieczyszczającymi, a oczyszczającymi miasto, poprzez prawidłową segregację odpadów odkupionych od tych firm.