Karopack Polska sp. z o.o.

produkcja ekologicznych papierowych poduszek wypełniających wolne przestrzenie w opakowaniu, zabezpieczających towary w czasie transportu