KES

Produkcja opakowan do zniczy.Produkty z tworzyw sztucznych.