M.A.S Sp. z o.o.

chłodzenie wody technologicznej, chłodnie sprężarkowe (chillery), wentylatorowe (dry coolery) doradztwo, dobór, instalacja ,serwis