MIPAZ Sp. z o.o.

Import z Chin, Azji oraz Indii.
Wymiana handlowa.
Pośrednictwo w imporcie oraz pośrednictwo handlowe.
Usługi b2b.