MŁYNOMONT

Firma moja zajmuje się produkcją urządzeń do przemysłu spożywczego głównie urządzenia młyńskie takie jak: podnośniki taśmowe(czerpakowe), przenośniki ślimakowe, redlery, rury spadowe do mlewa i zboża, segmenty, rożdzielacze, obejmy, króćce itp. Posiadamy również sprzęgła AUW oraz SE. Zajmujemy się również handlem maszyn urzywanych związanych z przemysłem spożywczym tj. Wagopakarki, czyszczalnie do zbóż różnych wydajności typu PETKUS, suszarnie do zboża i rzepaku, wagi typu Nagema, wialnie kaszkowe, seperatory laboratoryjne, zaszywarki do worków wraz z taśmociągami i wiele innych urządzeń związanych z tego typy działalnością