OBR PR - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysły Rafineryjnego - logo

OBR PR - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysły Rafineryjnego

+48.24.3655601

Funkcjonujemy jako samodzielna jednostka badawcza od roku 1971. Od lat zajmujemy czołowe miejsce w rankingach jednostek badawczo-rozwojowych w kraju, a ostatnio przodujemy również jako producent wysokiej czystości odczynników chemicznych pochodzenia naftowego i szerokiego asortymentu folii polietylenowych. Przodujemy również w dziedzinie badań stosowanych dla przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. W wyniku podjętych w latach 1991-1995 działań restrukuryzacyjnych, mających na celu rozwój produkcji małotonażowej, OBR PR ma obecnie charakter centrum badawczo-produkcyjnego, przy czym funkcje badawcze i produkcyjne są organizacyjnie rozdzielone.
W Ośrodku pracuje wyspecjalizowana kadra badawcza, dysponująca wiedzą na temat technologii rafineryjnych i petrochemicznych oraz gospodarki półproduktami. Posiada ona kwalifikacje i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych i technologicznych, a także w prowadzeniu badań przemysłowych.
Ośrodek posiada odpowiednie wyposażenie przystosowane do prowadzenia działalności badawczej, w tym specjalistyczne stanowiska badawcze wyposażone w inżynieryjne programy komputerowe do symulacji i optymalizacji procesów przemysłowych, oprogramowanie wspomagające projektowanie. Ośrodek wykorzystuje specjalistyczne techniki instrumentalne do identyfikacji i badania składu złożonych mieszanin oraz prowadzi rozwiniętą produkcję małotonażową.

Do najbardziej znanych firm zaopatrujących się w nasze wyroby i korzystających z naszych usług należą m.in.:
POCh Gliwice
PREFABET-y
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Swarzędzka Fabryka Mebli
LABOR Wrocław
PolPharma Starogard Szczeciński
Odczynniki Chemiczne Lublin
EUROCHEM Tarnów
PROGAZ Toruń
Linegal-Chemicals Warszawa
Hurt-Chem Duchnica
StatOil Technaft Śląsk Sosnowiec
Rafineria Gdańska SA
Rafineria Jedlicze
PLIVA Kraków
ICN Polfa Rzeszów

Do ważniejszych osiągnięć Ośrodka należą m.in:
*w zakresie opracowania nowych procesów i nowych wyrobów:
-opracowanie i wdrożenie w Petrochemii Płock SA (dzisiaj PKN ORLEN SA) procesu syntezy eteru metylotertbutylowego
-opracowanie i wdrożenie w Petrochemii Płock SA nowego procesu hydroodsiarczania olejów napędowych (HON V)
-opracowanie, produkcja i aplikacja nowych inhibitorów korozji do obiegu wody chłodzącej i instalacji rafineryjnych
-uruchomienie produkcji ekologicznej benzyny silnikowej Etylina 94 z dodatkiem alkoholu etylowego w dziesięciu końcowych terminalach Okręgowych Dyrekcji CPN na terenie całego kraju
-uruchomienie instalacji komponowania Etyliny 94 w Petrochemii Płock SA
-opracowanie technologii wydzielania i aplikacji nowego rozcieńczalnika do olejów opałowych na bazie oleju napędowego z krakingu
uruchomienie jego produkcji w instalacji FKK w Petrochemii Płock SA

*w zakresie badań postlicencyjnych i modernizacyjnych:
-modernizacja i rekonstrukcja instalacji fluidalnego krakingu katalitycznego w Petrochemii Płock SA
-modernizacja i rekonstrukcja reaktora,
opracowanie i wdrożenie w Petrochemii Płock SA sposobu uzdatniania ścieków do celów przemysłowych

*w zakresie metod analitycznych:
-opracowanie i wdrożenie w przemyśle chromatograficznego systemu śledzenia wycieków węglowodorów do obiegów chłodniczych
-wdrożenie w przemyśle zespołu szybkich metod spektrofotometrycznego prognozowania jakości produktów naftowych
-opracowanie i wdrożenie wielowariantowej metodyki oznaczania śladowych zanieczyszczeń metali w ropie naftowej i jej produktach

Dane adresowe:
Chemików 5
Płock
Mazowieckie
Poland

Obszar działalności firmy OBR PR - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysły Rafineryjnego:
  • Produkcja opakowań
  • Produkcja opakowań -> Surowce i półprodukty -> Folia
  • Opakowania
  • Surowce i komponenty -> Folia
  • Surowce i komponenty
  • Usługi
  • Usługi -> Badania laboratoryjne
  • Produkcja opakowań -> Surowce i półprodukty