P. P. H. WGM Mirosław Wasilewski, Grażyna Wasilewska