P.H RENIA

Konfekcja folii stretch hurtownia opakowan foliaowych HDPE i LDPE
Rękawiczek wampirków , taśm klejących , taśm polipropylenowych