P.H.U. Konkret Bartosz Targosz

Celem naszej działalnmości i usługą, którą wykonujemy dla klienta jest zoptymalizowanie procesu pakowania i obniżenie kosztów tego procesu.

Analizujemy stan pocżątkowy w zakładzie/magazynie klienta, obliczamy jednostkowy koszt
owinięcia palety/partii ładunku i następnie zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem dążymy współnie z klientem do jego obniżenia przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich sił stabilizujących ładunek.

Efekt obniżenia kosztów/zoptymalizowania i uproszczenia procesów pakowania uzykujemy za pośrednictwem odpowiedniego doboru i skorelowania folii stretch o odpowiednich parametrach i ustawień owijarek jakie posiada klient.

Pomagamy również przy rozwiązywaniu problemów z owijaniem/zabezpieczniem ładunków nietypowych
(b. wysokich; mających tendencję do przechyłu; bardzo lekkich,; ładunków delikatnych i podatnych na odkształcenia; ładunków o ostrych brzegach/krawędziach).

Dodatkowymi gałęziami dzialaności są: taśmy klejące pakowe (z emulsjami klejacymi na bazie akrylu oraz kauczuków naturalnego oraz syntetycznego) a także taśmy spinające (PP;PES;PET).

Kontakt
e-mail: barton1988@interia.eu