Pos Plastic

produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, produkcja skrzynki na pieczarki