PPUH ZAKS

Produkcja kartonów, pudeł fasonowych, przekładek, kratownic, folii stretch maszynowej i ręcznej.