Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP został utworzony w 1965 roku jako instytut państwowy, którego podstawowym zadaniem było opracowywanie i wdrażanie w różnych gałęziach przemysłu nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Czterdzieści lat bliskiej współpracy z przemysłem zaowocowało szeregiem nowych opracowań i znaczących wdrożeń.
Obecnie nasze działania koncentrują się w obszarach:

* automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych
* automatyzacji transportu międzyoperacyjnego
* systemów kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej
* robotów mobilnych do zastosowań specjalnych
* przemysłowych układów pomiarowych
* specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej
* recyklingu samochodów
* realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej

Ponadto podejmujemy działania służące upowszechnianiu i promocji nauki i techniki. Jesteśmy organizatorem

* Corocznej Konferencji Naukowo-Technicznej AUTOMATION Automatyzacja Nowości i Perspektywy
* Międzynarodowych Targów Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON® Automatyka Pomiary Elektronika (współorganizator)
* Seminariów Nowości teorii i praktyki w dziedzinie automatyki i pomiarów