Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych AGLOPLAST Zdzisław Ratajczak

Firma Agloplast zajmuje się przetwórstwem tworzy sztucznych. Naszym głównym celem jest praca na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenie ilości odpadów poprzez maksymalizację ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.
W procesie regranulacji uzyskujemy z poszczególnych odpadów tworzyw sztucznych materiał o charakterze pierwotnym. Regranulat jest znacznie tańszy od surowca pierwotnego co skłania wiele firm do jego stosowania. Firma produkuje głównie regranulaty LDPE oraz HDPE (rozdmuchowy i wtryskowy), regranulaty PP, PS oraz przemiały ABS, PS, PC.