Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych AGLOPLAST Zdzisław Ratajczak

+48.56.6885303

Firma Agloplast zajmuje się przetwórstwem tworzy sztucznych. Naszym głównym celem jest praca na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenie ilości odpadów poprzez maksymalizację ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.
W procesie regranulacji uzyskujemy z poszczególnych odpadów tworzyw sztucznych materiał o charakterze pierwotnym. Regranulat jest znacznie tańszy od surowca pierwotnego co skłania wiele firm do jego stosowania. Firma produkuje głównie regranulaty LDPE oraz HDPE (rozdmuchowy i wtryskowy), regranulaty PP, PS oraz przemiały ABS, PS, PC.

Dane adresowe:
Orzechówko 43
Ryńsk
Kujawsko-pomorskie
Poland

Obszar działalności firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych AGLOPLAST Zdzisław Ratajczak:
  • Surowce i komponenty
  • Surowce i komponenty -> Polimery
  • Surowce i komponenty -> Polimery -> PE
  • Surowce i komponenty -> Polimery -> PP
  • Surowce i komponenty -> Polimery -> Regranulaty