PTU Wybrzeże - logo

PTU Wybrzeże

+48.58.6673052

Jesteśmy firmą spedycyjno-transportową działającą w handlu krajowym i zagranicznym od roku 2003. W oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie powstała spedycja PTU-Wybrzeże.

Jako spedycja Krajowa i Międzynarodowa PTU-Wybrzeże oferuje
kompleksową obsługę wszystkich towarów w eksporcie i imporcie
praktycznie we wszystkich kierunkach Europy. Preferowany przez nas kierunek przewozów to:
Europa Zachodnia: Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania.
Europa Środkowa i Południowa: Czechy, Słowacja, Węgry, Jugosławia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Albania, Rumunia, Bułgaria, Macedonia, Grecja, Turcja, Azja oraz Afryka.

Dane adresowe:
Chmielna 10
Gdynia
Pomorskie
Poland

Obszar działalności firmy PTU Wybrzeże:
  • Opakowania
  • Transport i magazynowanie