p.w.efekt

produkcja kartonów i opakowań z tektury szarej i bielonej