QualityAustria - Polska

QualityAustria i jej firma córka QualityAustria-Polska Sp. z o. o. to firmy specjalizujące się w przeprowadzaniu certyfikacji systemów zarządzania, a w szczególności przeprowadzaniu certyfikacji zintegrowanych systemów zarządzania. Nasze usługi w zakresie certyfikacji, szkoleń i ekspertyz oferujemy wszystkim firmom bez względu na branże i wielkość. Usługi certyfikacyjne i szkoleniowe prowadzimy w kraju i za granicą.
Zapraszamy również do współpracy w zakresie przeprowadzania audytów u Państwa kontrahentów tzw. audyt drugiej strony.