RAF-MAX

HURT- DETAL WORKÓW RASZLOWYCH, POLIPROPYLENOWYCH, REKAWA DZIANEGO, RĘKAWICZEK RÓŻNEGO TYPU, REKLAMÓWEK, WORECZKÓW JEDNORAZOWYCH, FOLII SPOŻYWCZEJ I STRETCH, WORKÓW NA ŚMIECI, WIADEREK 1,5,10 KG., WORKÓW Z FOLII LDPE, ODZIEŻ Y OCHRONNEJ, GUMOFILCÓW, ŁUBIANEK NA OWOCE 0.5,1,2 KG., IMPORT SKRZYNKI PLASTIKOWEJ,