RS Company

Handel tworzywami sztucznymi.
Oryginały, offgrade'y, regranulaty, przemiały