RYCHFLEX

Remonty drukarek fleksograficznych, koła zębate, rakle komorowe, walce powietrzne, mandrele, walce formatowe, walce rastrowe,
prostowanie końcóek walców do 3,5m.wykonujemy gilotyny z roli na arkusze, całe drukarki flekso dostosowane do pomieszczeń. i wiele innych.