Scanbech Poland

Grupa Scanbech specjalizuje się w rozwoju i produkcji butelek, zamknięć, słoików na kremy i opakowań farmaceutycznych z tworzyw sztucznych.