Sinoma Krzysztof Oettingen

RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH
Ze wszystkich tworzyw sztucznych jakimi dysponujemy w firmie, obecnie poddajemy recyklingowi odpad folii polietylenowej, wytwarzając z niej regranulat LDPE. Nasza technologia procesu recyklingu folii pozwala nam na produkcję pełnowartościowego, dobranego do potrzeb każdego klienta produktu. Znaczne zdywersyfikowanie źródeł pozysku surowca do przerobu pozwala nam też uzyskać szeroki wachlarz możliwości asortymentowych.

Posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia i decyzje administracyjne na zbieranie i odzysk folii PE w postaci recyklingu.