SINOPRO

Umożliwiamy niezależny zakup i bezpośredni import maszyn z Azji, w szczególności z Chin kontynentalnych i Tajwanu, z pominięciem rozbudowanej sieci dystrybucji i wszelkich pośredników, w atrakcyjnych cenach fabrycznych.

Transakcja odbywa się na linii Użytkownik - Producent, bez udziału firm trzecich. Naszym zadaniem jest jej całościowe przeprowadzenie oraz dopilnowanie, działając w imieniu i interesie Klienta.

Celem nadrzędnym jest zawsze maksymalne ograniczenie ryzyka wynikającego z przeprowadzenia transakcji na dużą odległość.

Sprowadzane z naszą pomocą maszyny spełniają europejskie normy bezpieczeństwa i jakości (Dyrektywa Maszynowa, oznakowanie CE, ISO), zatem są w pełni dopuszczone do montażu i użytkowania na terenie naszego kraju.

Gwarancja udzielana jest bezpośrednio przez producenta, co daje pewność jej realizacji (stroną transakcji jest zawsze fabryka, a nie firma handlowa) i stałego dostępu do części zamiennych oraz fachowej pomocy technicznej.

Regularnie uczestniczymy w branżowych targach handlowych, stale rozbudowując bazę maszyn i portfolio firm produkcyjnych.
Posiadamy bogatą, praktyczną wiedzę nt. możliwości zakupu maszyn i opinii o poszczególnych dostawcach.

Asystujemy Klientom przy wprowadzaniu zmian technicznych i modyfikacji konstrukcyjnych w maszynach, a także w razie konieczności przeprowadzenia dodatkowych testów (próbnych, wstępnych i odbiorów) lub uzyskania ponadstandardowych dokumentów (np. potwierdzenie innowacyjności zastosowanych rozwiązań i technologii).

Transakcje mogą być finansowane zarówno w całości ze środków własnych, jak i dofinansowań (również unijnych), kredytów bądź leasingu.
Uczestniczyliśmy w każdym z powyższych typów zakupu, zatem znamy wszystkie towarzyszące im procedury.