Solagro Sp z o.o.

SOLAGRO" Sp. z o.o. została założona w 1990 r. Jej działalność od dnia założenia polegała na prowadzeniu biznesu, który w żaden sposób nie miał być sprzeczny z naturą oraz naturalnym przebiegiem procesów życiowych człowieka. Jej głównym celem zawsze było dążenie do tego, co naturalne i walka z tym, co sztuczne, obce, oczywiście w granicach ogólnie przyjętych norm i procesów ekonomicznych. Ideą spółki było, i pozostaje do dnia dzisiejszego, wspieranie i promowanie naturalnego, zdrowego trybu życia człowieka w połączeniu z dbałością o jego naturalne otoczenie.


W chwili obecnej głównym profilem działalności spółki jest oczyszczanie wykorzystanych produktów z tworzyw sztucznych i przerobienie ich na dający się ponownie wykorzystać surowiec. Działalność przetwórcza prowadzona jest w Zakładzie Produkcyjno - Wdrożeniowym Nr 1, położonym na granicy województw opolskiego i dolnośląskiego. Zakład specjalizuje się w przetwarzaniu agrostretchu na dużą skalę i jest jednym z nielicznych zakładów tego typu w Polsce. Spółka posiada również placówki zagraniczne.

Proces technologiczny jest nowatorskim, opatentowanym sposobem uzyskiwania surowca do dalszej obróbki z wykorzystanych już tworzyw sztucznych. Urządzenia składające się na linię technologiczną są urządzeniami pionierskimi.

Przerabiane przez zakład materiały zaliczają się do nieszkodliwej dla środowiska grupy materiałów poprodukcyjnych określonych kodami 07-02-13, 15-01-02 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w Sprawie Katalogu Odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 1206, a w załączniku II Zielony Wykaz Odpadów do Rozporządzenia Rady Europy Nr 259/93 jako GH 010 GH 015.

Możliwość darmowych próbek.

Zapraszamy do współpracy