TCN Sp.zoo,Sp.k.

Elektrostatyka w przemyśle papierniczym, chemicznym, poligrafi
i innych przeysłach, gdzie istnieje zagrożenie wybuchu.
Ślimaki do extruderów jedno i dwuślimakowych, regeneracja.
Prowadzenie wstęgi materiału w maszynach produkcyjnych
folii, papieru, gumy itp.
Wałki rozprężne do maszyn - krajarek.
Noże płaskie i krążkowe.
Usługi: szlifowanie/ostrzenie noży przemysłowych