TENT GRUPa s.c.

Produkcja balonów reklamowych, przetwórstwo tworzyw sztucznych