Troll Techniki Alpinistyczne S.C.  - logo

Troll Techniki Alpinistyczne S.C.

www. troll. katowice. pl

Oferujemy Państwu szerokie spektrum usług wysokościowych, pozwalających na realizację zadań, dla których występujące warunki techniczne, oraz rachunek ekonomiczny przemawiają za zastosowaniem rusztowań linowych i pracy z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Techniki alpinistyczne
Techniki alpinistyczne to ogólnie przyjęty termin, dla systemu wykonywania wszelakich prac w trudnodostępnych miejscach związanych wysokością, dla realizacji których z przyczyn ekonomicznych lub technologicznych rezygnuje się z takich środków technicznych jak rusztowania stacjonarne, rusztowania wiszące, zwyżki (podnośniki koszowe) . Technologia, która jest stosowana zamiennie do wymienionych środków technicznych jest zaadaptowana z teorii asekuracji alpinizmu, a głównie z jej działu, określanego teorią zjazdów i podchodzenia po linie.

Wiele zadań z zakresu budownictwa, telekomunikacji, leśnictwa, energetyki, ratownictwa miejskiego i przemysłowego jest możliwych do wykonania wyłącznie przy zastosowaniu technik alpinistycznych.

Techniki alpinistyczne polegają, oczywiście w dużym skrócie, na czynnym wykorzystywaniu lin i specjalistycznych przyrządów do zjazdów i podchodzenia. Różnica pomiędzy technikami alpinistycznymi, a pracami na wysokości w ogóle, polega na tym, że techniki alpinistyczne wykorzystują liny i pozostały sprzęt nie tylko do asekuracji, lecz również, a nawet przede wszystkim, jako formę rusztowania wiszącego.

Występują również różnice w sprzęcie wykorzystywanym przez alpinistów pracujących technikami alpinistycznymi, a Sprzętem Ochrony Indywidualnej służącym jedynie do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Technologie
Posiadamy bogate, udokumentowane licznymi udanymi realizacjami doświadczenie w następujących technologiach:

· transport pionowy konstrukcji i innego wyposażenia o masie do 600kg dla nierozbieralnego elementu, na dowolną wysokość, w każdych warunkach technicznych i lokalizacyjnych;
Transport konstrukcji

· montaż konstrukcji stalowych na kominach, elewacjach i dachach budynków oraz innych obiektach wieżowych;

· montaż wszelkich systemów antenowych dla potrzeb telefonii GSM, oraz innych klientów;

· montaż i konserwacja reklam wielkogabarytowych, kasetonów świetlnych, na obiektach wieżowych;

· ekspertyzy i inwentaryzacje przedprojektowe obiektów budowlanych;
Mycie i czyszczenie

· mycie i czyszczenie elewacji szklanych, aluminiowych, ceramicznych i kamieniarskich przy użyciu agregatów wysokociśnieniowych (Karcher, IOS, Wap) ;

· kontrola jakości spoin w konstrukcjach stalowych i zbiornikach technologicznych metodą penetrantów Diffu-Therm;

· prace stropowe: czyszczenie stropów podwieszanych, montaż czujników i instalacji p-poż, montaż i izolowanie ciągów klimatyzacyjnych;

· wycinka drzew zagrażających, prace pielęgnacyjne wysokiej zieleni;
Wycinka drzew

· likwidacja szkód górniczych metodą iniekcji ciśnieniowej, kompozycjami na bazie żywic epoksydowych;

· prace antykorozyjne i fasadowe.

Ceny usług
Specyficzny charakter wykonywanych usług oraz brak pozycji katalogowych KNR dla technik alpinistycznych, sprawiają, że najbardziej efektywny sposób ustalenia wynagrodzenia oparty jest na ryczałtowej wycenie kompleksowej usługi po dokonaniu obmiaru i uzgodnieniu technologii realizacji zlecenia.

Wyceny oferowanych usług oraz doradztwo techniczne związane z doborem technologii ich wykonania, są realizowane przez naszą firmę bezpłatnie