Tsunami Recycling sp. z o.o.

Tsunami Recycling Sp. z o.o specjalizuje się w tworzywach sztucznych ich odbiorze i recyklingu. Nasza firma nie ma zamiaru ograniczać się do zbierania odpadów, ale zamierza koncentrować się na ich dokładnym sortowaniu i przetwarzaniu przy pomocy najnowszych dostępnych rozwiązań technologicznych. Żadne z odbieranych przez nas odpadów nie trafiają na wysypisko, ani nie zostają poddane spaleniu – wszystkie trafiają do recyklingu!