UAB POLIBARR

powleczenie kartonu i papieru warstwa LDPE metoda ekstruzji