Wytwarzanie Artykułów z Tworzyw Sztucznych i Zabawkarstwo

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych metodą rozdmuchu.