Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Zakład Gospodarowania Odapadami Sp. z o.o. "Gać" jest spółką zajmującą się obsługą Związku "EKOGOK" w zakresie gospodarki odpadami innymi niź niebezpieczne i obojętnymi. Prowadzimy sprzedaż odzyskanych surowców wtórnych pochodzących z selektywnego zbierania jak i z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych.