Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o. - logo

Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o.

+48.17.7738080

Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o. w Mielcu powstały w 1991 r. Działalność zapoczątkowaliśmy produkcją kasownika elektronicznego, który stał się przebojem w tym okresie. Od tego czasu skoncentrowaliśmy się na rozwiązywaniu problemów firm komuni-kacyjnych, czego efektem jest dziś kompleksowy system wspomagający zarządzanie komunikacją. System składa się z urządzeń naszej produkcji, a także autorskich opracowań oprogramowania.

R&G Sp. z o.o. są Zakładami Pracy Chronionej, zatrudniającymi osoby niepeł-nosprawne i rozumiejąc ich potrzeby oferujemy wyroby ułatwiajace głównie nie-widzącym i niesłyszącym sa-modzielne korzystanie ze środków komunikacji miejskiej.

Obecnie w ponad 100 polskich miastach i wielu miastach zagranicznych po-jazdy transportu publicznego wyposażone są w urządzenia naszej produkcji.

Wprowadziliśmy i stosujemy system zapewnienia jakości w zakresie: Projektowanie i pro-dukcja urządzeń elektroniki i mechaniki profesjonalnej szczególnie dla potrzeb komunikacji publicznej oraz gospodarstwa domowego poparte certyfikatem ISO 9001:2000 / EN ISO 9001:2000.

Nasze produkty były wielokrotnie nagradzane i wyrózniane. “Złote Koła Komunikacji Miejskiej” na Wystawach Komunikacji Miejskiej w Łodzi zdobyliśmy trzykrotnie: w 1997 za System Informacji Akustyczno-Wizualnej w Środkach Komunikacji Miejskiej, w 1998 za Elektroniczny Kasownik Biletów, natomiast w roku 1999 za Kasę Fiskalną. W 2000 roku na tejże Wystawie wyrózniony został System Sterowania Ruchem w Czasie Rzeczywistym. Rok 2001 równiez zaowocował nagrodą w postaci kolejnych – czwartych “Złotych Kół Komunikacji Miejskiej” za: System pobierania opłat za przejazdy w transporcie publicznym realizowanym w oparciu o bilet elektroniczny w postaci karty bezstykowej.

Kultura organizacyjna firmy R&G umieściła klienta w “centrum uwagi”, co pozwoliło na właściwe spełnienie stawianych nam wymagań. Po 10-ciu latach działalności możemy stwierdzić, że odnieślismy sukces. Jednak jako organizacja ciągle ucząca się wiemy jak wiele mamy do zrobienia, zwłaszcza w obliczu jednoczącej się Europy, gdzie konkurencyjność opiera się przede wszystkim na gwarancji najwyższej jakości.Dane adresowe:
Traugutta 7
Mielec
Podkarpackie
Poland

Obszar działalności firmy Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o.:
  • Produkcja opakowań
  • Produkcja opakowań -> Wtrysk
  • Technologie, maszyny i urządzenia -> Urządzenia i akcesoria
  • Technologie, maszyny i urządzenia -> Urządzenia i akcesoria -> Matryce, stemple, wykrojniki, formy wtryskowe, tłoczniki
  • Opakowania
  • Usługi