Re: Dłużnicy w branży opakowań

Współpracująca kancelaria wysyła pismo w naszym imieniu do dłużnika. A, że kancelaria informuje klienta, że jeśli nie będzie płacił to zostanie obciążony w 100% kosztami oraz odestkami (które wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom) to zazwyczaj zaczyna płacić.