Re: Folia Stretch

czy folia iest zwolniona z opłaty recyklingowej , prodoktowej