Re: Formy flekso.

podzwoń po firmach np. Ram...., Ches..., Multi.... coś ci powiedzą