kaucja opakowań materiałów niebezpiecznych

interesuje mnie finansowy aspekt kaucji - czy nie odebrana kaucja stanowi przychód, czy jest gdzieś odprowadzana?