Re:MAP + mrożenie

chodzi o wymianę powietrza na hali produkcyjnej i filtry antybakteryjne?