Gość: Małgorzata Kubarek
2010-02-09 10:35
Ogólnopolski Kongres Maszynowy: NOWE WYMAGANIA ZASADNICZE I MINIMALNE WG DYREKTYW 42 i 104 WE
Ogólnopolski Kongres Maszynowy: NOWE WYMAGANIA ZASADNICZE I MINIMALNE WG DYREKTYW 42 i 104 WE
Obowiązujące od 29 grudnia 2009 r. wytyczne bezpieczeństwa eksploatacyjnego i technicznego dla urządzeń produkcyjnych

18 marca 2010 r. Warszawa
29 grudnia 2009 roku zakończył się okres przejściowy do wdrożenia w firmach postanowień dyrektywy 42 WE. Przepisy precyzują techniczne wymagania podczas eksploatowania i przeglądów maszyn oraz wprowadzają obowiązki dokumentacyjne - m.in. karty oceny zagrożeń oraz deklaracje zgodności i protokoły dostosowania.

Inspektorzy PIP już w pierwszych miesiącach 2010 r. rozpoczynają kontrolę wdrożenia wszystkich nowych postanowień. Dla pracodawców oznacza to konieczność sprawdzenia:

- czy wszystkie maszyny eksploatowane w firmie spełniają wymagania minimalne,
- czy jest właściwie prowadzona dokumentacja z przeglądów i okresowych kontroli,
- czy każda maszyna posiada karty oceny wymagań zasadniczych.

Aby mogli Państwo dowiedzieć się, jak sprawdzić stan wdrożenia wymagań minimalnych i zasadniczych oraz potrafili ocenić prawidłowość posiadanej dokumentacji, zapraszamy Państwa na Ogólnopolski Kongres Maszynowy, który odbędzie się w Warszawie 18 marca br.

Szczegóły dotyczącze kongresy znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.centrumkompetencji.pl/ss,ogolnopolski-kongres-maszynowy-nowe,361.html?a=638/10&f=opakowania.com.pl">http://opakowania.com.pl.centrumkompetencji.pl</a>