Opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin

W jaki sposób można pozbywać się opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin? W jaki sposób regulują tę kwestię przepisy prawa? Jakie rozwiązania "z życia wzięte" można tu zastosować (zgodne z prawem oczywiście)? Dziękuję za pomoc.