Re: Opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin

Możemy przyjmować do recyklingu worki po nawozach i potwierdzać ich recykling. Bliższe informacje 0-600352403.www.worki-folia.radomsko.net.pl