Re: Opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin

Również możemy przyjąć za potwierdzeniem do recyklingu opakowania po nawozach 601 661 244