Re:opłacalność produkcji opakowań kartonowych

jakos sie to musi opłacać skoro tyle firm istnieje, a popyt na produkty nie maleje