Organizacje odzysku

Czy firma może w ciągu roku zmienić organizację odzysku z którą współpracuje?