Re: Organizacje odzysku

Jesteśmy dużą firmą w Polsce i mamy swoje oddziały .Czy obowiązek recyklingu możemy zlecić np. dla dwóch organizacji odzysku .Obawiam się przyszłych problemów ze sprawozdawczością ...