Re: Re: Organizacje odzysku

Można zlecić dowolnej ilości organizacji odzysku, zeleży to tylko od zapisów zawartej umowy. Najlepiej zlecić tą pracę tzw. "osobom trzecim" np. wyspecjalizowanym firmom konsultingowym. Wówczas zapanują nad całą dokumentacją w przedsiebiorstwie wielozakładowym a dzieki współpracy bezpośredniej z recyklerami i minimalnym kosztom własnym mają zdecydowanie atrakcyjniejszą ofertę cenową. Poza tym specjalizują się w całokształcie zagadnień z zakresu ochrony środowiska, więc są...