Re: Re: Re: Organizacje odzysku

Przedmówca napisał "Najlepiej zlecić tą pracę tzw. "osobom trzecim" np. wyspecjalizowanym firmom konsultingowym. " Żaden z takich podmiotów (jedynie Organizacja Odzysku) z mocy ustawy nie przejmuje odpowiedzialności za rzetelne wykonanie przejętych zobowiazań. Negatywny wynik kontroli sposobu i rzetelności realizacji zobowiązań i wynikające z tego sankcje obciążają Przedsiębiorcę jako własciciela obowiązku. Przy współpracy z Organizacją Odzysku sytuacja wygląda odmiennie.